Umělci / Artists

Maria Komarova & David Helán, Susanne Kass, Acoustic Noise Orchestra, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay, Jiří Rouš,

Program / Programme


Kliknutím na jednotlivé akce zobrazíte detaily.


ONLINE

>>>


Sobota / Saturday 27/6

17:00
(performance s projíždějícími vlaky, 30min)

Eskapáda tramvajová estakáda, extra eskalovaná esplanáda, ostrakizovaně eskapizovaný extrakt rozevlaně zevlená nálada, železnice náprava na dívání návnada nadívaná doprava, uvytržení uvítání znactiutržení, nadýmaní zamumlaně zamanutá zamlada, nema nálada za panáka napaděru, přeskládávačka na banděru nepřespávanda ála přepad nepřej překvapenému, případ napěj přepadenému, you speak aspik sanwich lingvič šaškiáda ingliš aka akáda.

tramvajová zastávka Krejcárek mapa
18:00
(performance, 30min)

The green parts of the city are usually no longer wild, they are often monocultured, cultivated for city dwellers to rest their bodies or gaze upon. Green grass is lovely, but why only green grass? Let's plant some other seeds and sounds in the grounds of the city and disseminkate the monoculture with permaculture...

Louka se smajlíkem pod Krejcárkem mapa
18:30
kolektivní performance, 30min

---

Cesta z Krejcárku do Karlína mapa


Středa / Wednesday 1/7

18:00

Miloš Vojtěchovský - radio aporee instalace pro mobily
Michal Kindernay, Barbora Chmelová, Tomáš Vendl - Tichý labyrint
Jiří Rouš - Bzučáci
přednáška entomologa Jana Šumpicha o nočních motýlech

info zde: https://www.facebook.com/events/547933929210100/

zahrada Trojského zámku


..spontánní akce jsou vítány..

O / About

Festival 'Přechodné zóny' má podobu série zvukových událostí, které během tří dnů probíhají na různých místech Prahy. Akce mohou mít formu performativního vstupu, dočasné instalace, zvukové procházky nebo jiných 'partizánských' zásahů do zvukového prostoru města. Spojujícím prvkem je práce s konkrétním místem a jeho zvukovým prostředím, kulturním, urbanistickým a socio-politickým nastavením. Vytváření dočasných posunů zvukového charakteru místa, jakýchsi přechodných zón, ozvláštněním, oživením, umrtvením, zvýrazněním, přivlastněním, narušením atd.. Zvuk je ze své podstaty neustále ve stavu změny, což z něj činí vhodný kritický nástroj. S vlastností zvuku permanentně překračovat hranice se také pojí stálé zkoumání hranic mezi veřejným a neveřejným prostorem..Festival 'Transient Zones' takes place over three days at various locations in Prague as a series of sonic events that may take the form of performances, temporary installations, sound walks or other 'guerilla' interventions in the sonic space of the city. The unifying element is working with a particular place and its sound environment, cultural, urban and socio-political settings. Temporary shifts of the sound character of the place are created, sort of transient zones, through defamiliarization, animation, anesthesia, highlighting, appropriation, disruption, etc.. Sound is by its very nature constantly in a state of change, which makes it perfect critical tool. With the ability of sound to permanently trespass borders also comes constant exploration of boundaries between public and non-public space..
kontakt:
prechodnezony@gmail.com  (Marek Hlaváč)

facebook:
https://www.facebook.com/prechodnezony