Umělci / Artists

Asstma, Stanislav Abrahám, Martin Chudíček, David Helán, Susanne Kass, Miloš Vojtechovský, Acoustic Noise Orchestra, Marek Hlaváč, PYL (Maria Komarova (blr), Svetlana Silich (blr), Anna Romanova (ru), Theresa Schrezenmeir (de), & more..

Program / Programme


Kliknutím na jednotlivé akce zobrazíte detaily.


Pátek / Friday 31/5

18:30
(site specific intervence pro budovu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, 30min)
před budovou Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CVUT na Vítězném náměstí mapa
20:00
(poslechová událost, 1h)

Zvuková koláž z hudby napříč různými žánry, která se ve svých textech nebo názvech vztahuje k vodě. Tato koláž bude na místě poslechu manipulovaná proudem vody, vytékajícím z lysolajské studánky.

Slovo Pramen někdy používáme v souvislosti s literárními texty jako odkaz k něčemu počátečnímu, původnímu, ke zdroji informací či inspirace. Pramen v tomto smyslu muže být symbolem esence, podobně jako voda pro řadu aspektů naší fyzické skutečnosti. Ještě dnes je voda pro některé obyvatele naší planety, především z řad takzvaných přírodních národů, posvátným elementem života, ke kterému se vztahují prostřednictvím různých úkonu, jako jsou modlitba, požehnání nebo díkůvzdání, jimiž vyjadřují vědomí, že jsme obklopeni dary, které nejsou samozřejmé.

Toto setkání a poslechová událost mohou být chápány také jako určitá forma rituálu vděčnosti. Vyjádřením toho, že prestože v hudebních skladbách, použitých v koláži, je takovýto zámer vědomý na ruzných úrovních, náš vztah k vode má pro všechny nějakou důležitost.

u Zázračné studánky v Lysolajích mapa


Sobota / Saturday 1/6

17:00
(instalace, 20min)

Přijďte si připomenout zvukovou atmosféru oblíbené kavárny. Vybavte se rádiem, sluchátky a třeba klidně i termoskou s kávou nebo kouskem štrůdlu. První posluchači mají pití na účet podniku!

Pasáž Jindřišská mapa
18:00
(performance, 30min)

Cílem setkání bude představení letošní kolorované kolekce, limitovaných autorských sluchátek bezedné studnice. Autor provede funkční akusticky taktní zkoušku z evoluce svébytně designovaného mononauralu s přidaným obsahem hozené udice.

u vstupu do budovy Českého rozhlasu z Vinohradské ulice mapa
19:00
performance v tramvaji c. 1 z Vltavské na Sídliště Petřiny, 30min

The Forest in the City follows the relationship of the city and the forest, where they meet, intersect, have grown together and grown apart. Has the city taken over the forest or is the forest slowly taking back the city? Is their co-existence a symbiosis with each other or a fight for survival against human systems, whims and tastes?

setkání u stanice tramvaje Vltavská mapa
20:00
poslechová událost pro mobily a akustické prostředí, 1h

vezměte si prosím s sebou sluchátka a do mobilu nainstalujte aplikaci: https://aporee.org/mfm/#app

venováno Jiřímu Baumovi

setkání před letohrádkem Hvězda mapa


Nedele / Sunday 2/6

18:00
(kolektivní performance, 20min)

Intervence do mezejícího typu městské krajiny

setkání Na Knížecí (u zastávky tram č.7) mapa
19:00
(performance, 20min)

artificial water experiment

parčík u Smíchovského nádraží mapa
20:00
(performance, 30min)

Performance, working with our childhood experience of surrounding sounds and reflecting how soundscapes afterwards influence our perception of the world. Childhood is full of observing the details of the world and sounds can bring us back to some specific situations after years. Often sounds imperceptible influence our mood and thoughts.
The performance is inspired by street aesthetic and the phenomenon of micro-urbanism, which is exploring the city through the details and observing urban life not only from the anthropological point of view, but also from the viewpoint of daily objects.

PYL is working on the borders of object theatre, visual performance and sound art, dealing with materials and their qualities, paying close attention to the object, which becomes full right part of the performance. PYL supports and develops DIY ideology, working with recycling principle and aesthetics of poor art, using raw materials, ready-mades and even fruits. Collecting things is an integral part of creating that influences dramaturgy.

Maria Komarova (BLR), Svetlana Silich (BLR), Anna Romanova (RU), Theresa Schrezenmeir (DE)

'Labutí pláž' na Smíchovské náplavce mapa


..spontánní akce jsou vítány..

O / About

Festival 'Přechodné zóny' má podobu série zvukových událostí, které během tří dnů probíhají na různých místech Prahy. Akce mohou mít formu performativního vstupu, dočasné instalace, zvukové procházky nebo jiných 'partizánských' zásahů do zvukového prostoru města. Spojujícím prvkem je práce s konkrétním místem a jeho zvukovým prostředím, kulturním, urbanistickým a socio-politickým nastavením. Vytváření dočasných posunů zvukového charakteru místa, jakýchsi přechodných zón, ozvláštněním, oživením, umrtvením, zvýrazněním, přivlastněním, narušením atd.. Zvuk je ze své podstaty neustále ve stavu změny, což z něj činí vhodný kritický nástroj. S vlastností zvuku permanentně překračovat hranice se také pojí stálé zkoumání hranic mezi veřejným a neveřejným prostorem..Festival 'Transient Zones' takes place over three days at various locations in Prague as a series of sonic events that may take the form of performances, temporary installations, sound walks or other 'guerilla' interventions in the sonic space of the city. The unifying element is working with a particular place and its sound environment, cultural, urban and socio-political settings. Temporary shifts of the sound character of the place are created, sort of transient zones, through defamiliarization, animation, anesthesia, highlighting, appropriation, disruption, etc.. Sound is by its very nature constantly in a state of change, which makes it perfect critical tool. With the ability of sound to permanently trespass borders also comes constant exploration of boundaries between public and non-public space..
kontakt:
prechodnezony@gmail.com  (Marek Hlaváč)

facebook:
https://www.facebook.com/prechodnezony