Umělci / Artists

Acoustic Noise Orchestra, Michal Cáb, Aleš Čermák, Filip Hauer, David Helán, Marek Hlaváč, Susanne Kass, Michal Kindernay, Lucie Kramperová & Marek Lovětínský & Petra Musilová, David Přílučík, Kateřina Šichanová, Miloš Vojtěchovský & Matěj Šenkyřík & Jiří Rouš & Martin Janoušek & Vendula Guha & Nikola Klinger & Jakub Krejčí & Martin Zet, PIO, Jiří Žák, a další

Program / Programme


Program bude postupně upřesňován. Kliknutím na jednotlivé akce zobrazíte detaily.

Pátek / Friday 25/5

17:00    
site specific intervence pro nádražní budovu a okolí stanice Bubny, 2h)

Památník v budově železniční stanice Praha-Bubny nese název Památník ticha v budově železniční stanice Praha-Bubny připomíná bezmála padesát tisíc lidí, kteří před osmdesáti lety z místního nástupiště odjížděli do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Lidský sluch vnímat akustické vlny, kmitající na frekvenci okolo 16 až 20 Hz neumí. Ovšem bytosti jako kytovci, sloni, hroši, nosorožci, okapi, nebo aligátoři - se ve takovém zvukovém pásmu dovedou - dokud díky lidem a klimatickým změnám nevyhynou. Zvuková intervence, připravená v rámci festivalu Přechodné zóny vibruje na pomezí viditelnosti a slyšitelnosti a vznikla pro psychogeografii železniční stanice s temným příběhem.

zvučí: Matěj Šenkyřík, Jiří Rouš, Martin Janoušek, Vendula Guha, Nikola Klinger, Jakub Krejčí, Miloš Vojtěchovský, Martin Zet a hosté. připravilo Centrum audiovizuálních studií FAMU ve spolupráci s Památníkem ticha - Nádraží Bubny (https://www.bubny.org/cz/)

Památník ticha, nádraží Bubny mapa
19:00
(intervence v mhd, 40min)

19:13 tramvaj 12, Vltavská - Smíchovské Nádraží
transport/text 1: Filip Hauer - Perfect Strike: Test Sheet A, B

19:46 vlak S6, Praha-Smíchov - Praha-Holyně
transport/text 2: voiceband - texty Zygmunta Baumana, G.Herling-Grudzinského, Nikolaje Berďajeva a Karla Kosíka ve výběru Janka Rouse

tramvaj, vlak Vltavská - Nádraží Holyně
na akce v lomu Požáry sraz v 19:00 na Vltavské nebo v 19:55 na nádraží Praha-Holyně

(v 19:13 jede tramvaj 12 na Smíchovské Nádraží (nebo v 19:26 metro C a B), poté
19:46 vlak S6, Praha-Smíchov - Praha-Holyně)

20:00
(kolektivní performance, 15min)

'Make sounds with stones, draw sounds out of stones, using a number of sizes and kinds (and colors); for the most part discretely; sometimes in rapid sequences. For the most part striking stones with stones, but also stones on other surfaces (inside the open head of a drum, for instance) or other than struck (bowed, for instance, or amplified). Do not break anything.'

lom Požáry 2 mezi Holyní a Řeporyjemi mapa
20:30
(tříkanálové taxonomické requeim, 30min)
lom Požáry 2 mezi Holyní a Řeporyjemi
21:00
(kolektivní performance, voiceband, 15min)
lom Požáry 1 mezi Holyní a Řeporyjemi mapa
21:30
lom Požáry 1 mezi Holyní a Řeporyjemi


Sobota / Saturday 26/5

16:30    
(instalace, 15min)
u staré čističky odpadních vod mapa
16:45    
(kolektivní performance, 30min)
u staré čističky odpadních vod
18:00    
zvuková instalace, 30min
instalace reagující na 'sdělovací mlžení' v politické sféře
Letenský park, u kyvadla mapa
19:00    
poslechová instalace, 30min
poslech sochy Jana Husa z perspektivy jeho skrytých útrob

Staroměstské náměstí mapa
19:45
performance, 30min

A guided tour of intimate exchanges from inside the glass forest.

office-park Florentinum mapa
20:30
(akustické graffiti, 15min)
Před Úřadem městské části Praha 7 mapa
21:00    
kolektivní improvizační koncert, 45min
v režii Klang-und-Krach
podchod na nábřeží kpt. Jaroše u Hlávkova mostu mapa


Nedele / Sunday 27/5

18:00    
(kolektivní performance, voiceband, 20min)
před Černínským palácem mapa
19:00    
(performance, 30min)
Hradčanská, u vlakového přejezdu mapa
20:00    
(performance, 30min)

kolektivní performance s vábením zvěře

u letohrádku ve Stromovce mapa
21:00    
(zvuková procházka, 30min)
Stromovka


..spontánní akce jsou vítány..

O / About

Festival 'Přechodné zóny' bude mít podobu série zvukových událostí, které během tří dnů proběhnou na různých místech Prahy. Akce mohou mít formu performativního vstupu, dočasné instalace, zvukové procházky nebo jiných 'partizánských' zásahů do zvukového prostoru města. Spojujícím prvkem je práce s konkrétním místem a jeho zvukovým prostředím, kulturním, urbanistickým a socio-politickým nastavením. Vytváření dočasných posunů zvukového charakteru místa, jakýchsi přechodných zón, ozvláštněním, oživením, umrtvením, zvýrazněním, přivlastněním, narušením atd.. Zvuk je ze své podstaty neustále ve stavu změny, což z něj činí vhodný kritický nástroj. S vlastností zvuku permanentně překračovat hranice se také pojí stálé zkoumání hranic mezi veřejným a neveřejným prostorem..Festival 'Transient Zones' will take place over three days at various locations in Prague as a series of sonic events that may take the form of performances, temporary installations, sound walks or other 'guerilla' interventions in the sonic space of the city. The unifying element is working with a particular place and its sound environment, cultural, urban and socio-political settings. Temporary shifts of the sound character of the place are created, sort of transient zones, through defamiliarization, animation, anesthesia, highlighting, appropriation, disruption, etc.. Sound is by its very nature constantly in a state of change, which makes it perfect critical tool. With the ability of sound to permanently trespass borders also comes constant exploration of boundaries between public and non-public space..
kontakt:
prechodnezony@gmail.com  (Marek Hlaváč)

facebook:
https://www.facebook.com/prechodnezony