O / About

Festival 'Přechodné zóny' má podobu série zvukových událostí, které probíhají na různých místech Prahy. Akce mohou mít formu performativního vstupu, dočasné instalace, zvukové procházky nebo jiných 'partizánských' zásahů do zvukového prostoru města. Spojujícím prvkem je práce s konkrétním místem a jeho zvukovým prostředím, kulturním, urbanistickým a socio-politickým nastavením. Vytváření dočasných posunů zvukového charakteru místa, jakýchsi přechodných zón, ozvláštněním, oživením, umrtvením, zvýrazněním, přivlastněním, narušením atd.. Zvuk je ze své podstaty neustále ve stavu změny, což z něj činí vhodný kritický nástroj. S vlastností zvuku permanentně překračovat hranice se také pojí stálé zkoumání hranic mezi veřejným a neveřejným prostorem..Festival 'Transient Zones' takes place at various locations in Prague as a series of sonic events that may take the form of performances, temporary installations, sound walks or other 'guerilla' interventions in the sonic space of the city. The unifying element is working with a particular place and its sound environment, cultural, urban and socio-political settings. Temporary shifts of the sound character of the place are created, sort of transient zones, through defamiliarization, animation, anesthesia, highlighting, appropriation, disruption, etc.. Sound is by its very nature constantly in a state of change, which makes it perfect critical tool. With the ability of sound to permanently trespass borders also comes constant exploration of boundaries between public and non-public space..
kontakt:
prechodnezony@gmail.com  (Marek Hlaváč)

facebook:
https://www.facebook.com/prechodnezony